אובדן כושר עבודה פירושו כי אדם איבד מסיבה כלשהי, בדרך כלל תאונה או מחלה, את יכולתו לעסוק בעבודה שבה עסק או בעבודה אחרת התואמת את השכלתו וניסיונו המקצועי. במקרים כאלה אמנם קיים כיסוי ביטוחי של המוסד לביטוח לאומי, אולם ישראלים רבים בוחרים לבטח את עצמם גם באמצעות פוליסות ביטוח פרטיות, על מנת לשפר את רמת חייהם במקרה בו חלילה יאבדו את יכולתם לעבוד ולהתפרנס בכבוד.

לכל פוליסה יש תנאים שונים במקצת, אולם באופן עקרוני המבוטח יוכל לקבל פיצוי חודשי בגובה של לא יותר מ-75% מן ההכנסה החודשית הממוצעת שהייתה לו בטרם איבד את כושר עבודתו.

קיימת אבחנה בין שני סוגי אובדני כושר עבודה: מלא, כלומר האדם איבד 75% (או יותר) מיכולתו לעבוד; וחלקי, כלומר האדם כן יכול לעבוד, אולם הכנסתו נפגעה באופן משמעותי של 25% ומעלה. בשני המקרים מדובר בתהליך בירוקרטי שעשוי להיות מורכב למדי, ולכן מומלץ לשכור לשם כך עורך דין אובדן כושר עבודה שיכול לוודא כי מלוא התנאים מתקיימים וכל הזכויות ממומשות במלואן.

תביעת אובדן כושר עבודה

על מנת לממש את פוליסת הביטוח שרכש המבוטח בחברת ביטוח פרטית בטרם איבד את כושר עבודתו, עליו להגיש תביעה לאותה חברת ביטוח. לתביעה זו יש לצרף תיעוד רפואי המאשש ומוכיח את המצב הרפואי, לרבות אישור של רופא תעסוקתי ואישורי מחלה נוספים, ככל שישנם. במקרים רבים חברת הביטוח עשויה לדרוש בדיקה של רופא מטעמה, ובמקרים בהם מתגלעת מחלוקת והתביעה נדחית על ידי חברת הביטוח, המבוטח רשאי להביא מומחה מטעמו על מנת שיתן את חוות דעתו.

את התביעה יש להגיש לחברת הביטוח סמוך ככל האפשר לאירוע שבעקבותיו אבד כושר העבודה, כגון מועד התאונה או המחלה שבגינה המבוטח אינו יכול להמשיך לעבוד בעבודתו. רוב חברות הביטוח נוהגות לדרוש את קבלת ההודעה בפרק זמן שלא יעלה על שלושה חודשים ממועד האירוע, ולכן מומלץ שלא לדחות את הגשת התביעה פן היא תידחה על הסף בגלל כשל טכני בלבד.

ראוי לציין שחברות ביטוח רבות אינן ממהרות לשלם את מה שמגיע למבוטח על פי הפוליסה גם אם היא הוגשה בזמן. החברות הללו רשאיות לבקש אישורים נוספים או חומרים רפואיים אחרים, ולמעשה, רובן המוחלט של תביעות המוגשות באופן עצמאי על ידי המבוטחים וללא היוועצות בעורך דין סופן להידחות בתואנות שונות; זאת משום שגם אם למבוטח נדמה כי הוא מילא בקפדנות אחר כל תנאי הפוליסה, חברות הביטוח מעסיקות מומחים שיחפשו “חורים” בהסכם על מנת שיתאפשר להן לדחות את התביעות או לצמצם את התשלום למבוטחים.

לכן, על מנת לקבל את מלוא הזכויות המגיעות למבוטח, מוטב כי יעשה שימוש בייצוג משפטי מקצועי הולם של עורך דין אובדן כושר עבודה, אשר מתמחה בדיני נזיקין וביטוח ויוכל ללוות את הנפגע עד למימוש מלוא זכויותיו.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות