אנשים נזקקים לשירותי עורכי דין בנסיבות שונות. יש אשר נזקקים לשירותים אלו בתדירות גבוהה יחסית או מספר פעמים ספור במהלך חייהם. שירותי עורכי דין ניתנים בכל תחומי החברה המודרנית. ענייני משפחה, עסקים, נדל”ן, מסחר, פליליים ועוד. עורך דין רכש השכלתו במוסד אקדמי, עבר התמחות וקבל תואר ורישיון שמאפשרים לו לעסוק במקצוע המורכב הזה. הוא מייצג את הלקוח אבל הוא נחשב גם חלק ממערכת המשפט וחייב להישמע לכלליה ולנהוג על פיה. מטבע  הדברים, עורך דין המייצג לקוח בעניינים שונים זכאי לשכר טרחה שמהווה תמורה עבור עבודתו ומאמציו.

שיטות לשכר טרחה

שכר טרחת עורך דין נקבע בין שני הצדדים ומחושב בשתי דרכים עיקריות. האחת היא מחיר לשעת עבודה והשנייה היא קבלת עמלה באחוזים מכל סכום שנפסק לטובת הלקוח. קיימים מצבי ביניים בהם עורך הדין מבקש סכום מסוים עבור הגשת תביעה או כתב הגנה והסכום כולל ייצוג. במקרים בהם מתארכים הדיונים מעבר למקובל יכול עורך הדין לבקש תוספת לפי תמחור שעת עבודה. כל המצבים הלו אפשריים, אבל מן הראוי שיסוכמו טרם שכירת שירותי עורך הדין. למעשה, סיכומים אלו הם חלק מתנאי חוזה ורצוי שהם ינוסחו בנספח שלו, או בהצעת מחיר ראשונית שמאושרת והופכת לחלק מההסכם. יחסי עורך דין ולקוח חייבים להיות מושתתים על הבנה ואמון ולמילה הכתובה יש חלק חשוב בזה.

מצבים מורכבים

יחד עם זאת, עלולים להיות מצבים שונים של חוסר בהירות. מה קורה כאשר לקוח זוכה בסכום התביעה אבל מתקשה לגבות אותו מהחייב? במקרה כזה הוא חייב לשלם לעורך הדין שביצע עבודתו ושלטענתו זכאי לתגמול. מה קורה כאשר החישוב נעשה לפי שעות ומתברר בסופו של דבר שהלקוח לא זכה במשפט או שנפסקו לו סכומים נמוכים משכר  הטרחה ששולם בפועל? מה קורה כאשר עורך הדין אמור לקבל תשלומים עבור הליכי ביניים שמתמשכים והדבר גורם להוצאות שכר טרחה בלתי נצפות? אלו מצבים שניתן למנוע אותם עם ייעוץ מוקדם שניתן על ידי עורכי דין המתמחים בנושאי שכר טרחה.

ייעוץ טרום פתיחת תיק

צריך לומר, כי לקוח שפותח בהליכים אמור להיות מודע לכך שהוא עלול להפסיד בתביעה והדבר יגרום לו לנזקים כספיים. עורך דין שמקבל תיק לידיו אמור להזהיר אותו ממצבים כאלו, שניסיונו מוכיח שהתביעה איננה נשענת על יסודות מוצקים ועוד. גם במקרים של דרישה לכתב הגנה יכול עורך הדין לייעץ להימנע מהגשתו ולהמליץ לשלם החוב או להגיע לפשרה מוסכמת לפני המשפט. יש לומר, כי תמיד יש ללקוח אפשרות להתייעץ עם עורך דין נזיקין חיצוני מומחה כדי לקבל חוות דעת שנייה. עורך הדין יכול גם להמליץ על שיטת שכר הטרחה ההגיונית ביותר מבחינתו. ראוי לומר, עורך הדין עושה מאמץ כלפי לקוחו, כותב כתבי הגנה, חוקר עדים, מתנהל מול בית המשפט ומנהל את התיק. הוא זכאי לתשלום. אך יש צורך לקבוע את השיטה והדרך הנכונים.

הסכם שכר טרחה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות